Klient indywidualny

Jacek Paś
kom. 603 135 141
emial: wizard@m4u.pl

Dział handlowy

Joanna Miłek
tel. 43 822 16 35
fax. 43 822 16 37
kom. 726 135 141
emial: biuro@wizadwizard-oleje.pl

Doractwo techniczne

Grzegorz Ostrowski
kom. 601 861 789
mail: wizard@localhost

Dział Zakupów

Jacek Paś
kom. 603 135 141
emial: wizard@m4u.pl

FIRMA WIZARD SP Z.O.O. SPEŁNIA WARUNKI

PROGRAMU RZETELNA FIRMA

FIRMA UCZESTNICZY W PROGRAMIE RZETELNA FIRMA NIEPRZERWANIE OD 2012 ROKU

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wizard Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, e-mail: wizard@m4u.pl.
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Systemów Informatycznych, e-mail wizard@m4u.pl.
Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie Pani/a zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
Dane będą przechowywane do upływu okresu wzajemnych roszczeń związanych z realizacją umowy.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.